Starobrno Premium Lager 3.5% - чешки пилсен прилагоден за пазарот во Шведска, што значи со 3.5% алкохол. Најмногу е привлечна златестата боја на ова пиво, но за вкусот би рекол дека се работи за уште едно обично пиво. 

Post Information
  • Tuesday 14th May 2013
  • 9:51am
  • Posted by pivskistomak
  • starobrno Chech Republic pilsner
  • 0 notes